S. 35 (2017)

Khọc Tự nhiên và Công nghệ

Tạp chí khoa học số 35

Trường Đại học Hồng Đức

Mục lục

Bài viết

Mô phỏng và đánh giá ổn định động của hệ thống điện nhiều máy phát Tóm tắt PDF
Doãn Thanh Cảnh
PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP VÀ ĐỌC TRÌNH TỰ GEN ITS LOÀI LAN KIM TUYẾN (ANOECTOCHILUS SETACEUS BLUME.) TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lê Đình Chắc, Nguyễn Thị Hiền
KHÔI PHỤC XẤP XỈ HÀM TRONG KHÔNG GIAN BESOV BẰNG B-SPLINES Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Cường, Mai Xuân Thảo
TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO NiO/Cr2O3/ZnO VÀ THỬ NGHIỆM XỬ LÝ CHẤT THẢI CHỨA DẪN XUẤT HALOGEN Tóm tắt PDF
Trịnh Đình Định, Trần Thị Huyền, Tống Văn Giang, Trần Thị Thảo, Nguyễn Đức Minh, Trịnh Lan Hồng
BẤT BIẾN CỦA GIỚI HẠN THUẬN QUA PHÉP LẤY THƯƠNG Tóm tắt PDF
Phạm Thị Bích Hà, Lê Xuân Dũng
NGHIÊN CỨU CÁC CƠ CHẾ TÁN XẠ CHỦ ĐẠO ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ LINH ĐỘNG CỦA HẠT TẢI TRONG GIẾNG LƯỢNG TỬ PHA TẠP HAI PHÍA Tóm tắt PDF
Lê Văn Hiểu, Trần Thị Hải
MỘT VÀI KẾT QUẢ VỀ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN B-MÊTRIC Tóm tắt PDF
Đinh Huy Hoàng, Đỗ Thị Thủy
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP CHITINASE CỦA CHỦNG NẤM METARHIZIUM SP. ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ XÁC CÔN TRÙNG TẠI THANH HÓA Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Hồng
ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MỘT SỐ LOẠI THÉP XÂY DỰNG TRÊN THỊ TRƯỜNG Tóm tắt PDF
Mai Thị Hồng, Ngô Sĩ Huy
MỘT SỐ TÍNH CHẤT MỞ RỘNG CỦA CĂN IĐÊAN Tóm tắt PDF
Lê Quang Huy, Hoàng Thị Minh Nhàn
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CO RÚT TUYỆT ĐỐI, CO RÚT LÂN CẬN TUYỆT ĐỐI TRONG LỚP CÁC KHÔNG GIAN METRIC COMPACT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga, Phạm Chí Công
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY THẾ MG CHO SR LÊN TÍNH CHẤT TỪ CỦA La0.7Sr0.3-xMgxMnO3 Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Phương, Lê Viết Báu
MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẠO HÀM LIE CỦA CÁC LIÊN THÔNG TUYẾN TÍNH TRÊN ĐẠI SỐ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Quang, Đỗ Thị Tuyết, Lê Thị Thanh Hà
VAI TRÒ CẢM BIẾN TRONG MẠNG VẠN VẬT Tóm tắt PDF
Lê Văn Quang
ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH CỠ CỐT LIỆU VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC ĐẾN CƯỜNG ĐỘ NÉN VÀ ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA BÊ TÔNG Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Tâm, Mai Thị Ngọc Hằng, Mai Thị Hồng, Nguyễn Thị Mùi
TOÁN TỬ BAN ĐẦU VÀ KHAI TRIỂN TAYLOR-GONTCHAROV Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Thi, Nguyễn Tiến Đà
LỰA CHỌN NỒNG ĐỘ AXIT AXETIC THÍCH HỢP CHO DUNG DỊCH THỤ ĐỘNG Cr(III) Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hương Thủy, Vũ Hồng Nam
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG UỐN CONG VÙNG NĂNG LƯỢNG LÊN TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA HẠT TẢI TRONG MÔ HÌNH GIẾNG LƯỢNG TỬ PHA TẠP MỘT PHÍA Tóm tắt PDF
Nguyễn Quyết Tiến, Trần Thị Hải
DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN NGHIỆM ĐỐI VỚI MỘT LỚP PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC KHÔNG ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt PDF
Lê Trần Tình, Mai Xuân Thảo, Nguyễn Thị Sâm