Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2015) Thông tin về Luật lao động trên báo chí Việt Nam Tóm tắt   PDF
TS NHẠC PHAN LINH
 
S. 6 (2016) Thấm nhuần Nguyên lý giáo dục Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM
 
S. 8 (2017) Thị trường tài chính Việt Nam và những biến động đến từ chính các nhà đầu tư Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUỐC VIỆT
 
S. 3 (2016) Thời kỳ cơ cấu dân số vàng ở nông thôn và cuộc khủng hoảng nguồn nhân lực ở đô thị Tóm tắt   PDF
TS. ĐỖ THỊ VÂN ANH
 
S. 12 (2018) Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG THỊ THU HÀ
 
S. 3 (2016) Thực trạng sử dụng thuế điện tử (E-TAX) tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. ĐINH THỊ HÒA
 
S. 3 (2016) Thực trạng tiếp cận dịch vụ giáo dục ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. TRƯƠNG THỊ LY
 
S. 12 (2018) Thực trạng xử lý rác thải sinh hoạt người dân nông thông ven đô hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH THÚY
 
S. 1 (2015) Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong Tổ chức Công đoàn Tóm tắt   PDF
TS HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 6 (2016) Tin sinh học – một công nghệ mới đang phát triển ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THANH BÌNH
 
S. 5 (2016) Tinh thần yêu nước của người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử Tóm tắt   PDF
TS. LÊ TỐ ANH
 
S. 1 (2015) Toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 - Ý nghĩa và giá trị lịch sử Tóm tắt   PDF
TS NGUYỄN HẢI HOÀNG
 
S. 9 (2017) Tranh chấp lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hưng Yên hiện nay (nghiên cứu trường hợp Công ty may Cjunionvina – Công ty may Minh Anh) Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ BÍCH NGỌC
 
S. 1 (2015) Trách nhiệm xã hội là mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
ThS NGUYỄN THỊ THU HIÊN
 
S. 3 (2016) Truyền thống ngoại giao văn hóa Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THỊ THÙY YÊN
 
S. 1 (2015) Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học cho giảng viên trẻ trong các trường đại học khối kinh tế Tóm tắt   PDF
ThS TRẦN THỊ HOÀI THU
 
S. 6 (2016) Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
PGS.TS. ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT
 
S. 5 (2016) Tăng quyền tự chủ về tổ chức đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học công lập trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
TS. HOÀNG THANH XUÂN
 
S. 2 (2015) Tăng trưởng xanh - Quá trình phát triển bền vững trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS PHÙNG THẾ HÙNG
 
S. 2 (2015) Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục toàn diện cho thanh niên - sinh viên trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
S. 8 (2017) Tư tưởng Hồ Chí Minh về người cách mạng mẫu mực và quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực của Đảng ta Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG THỊ THU HÀ, NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH
 
S. 3 (2016) Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN HẢI HOÀNG
 
S. 1 (2015) Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người xã hội chủ nghĩa Tóm tắt   PDF
PGS TSKH NGUYỄN VIẾT VƯỢNG
 
S. 5 (2016) Tư tưởng HCM về một số chuẩn mực của đạo đức công chức ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN THỊ HIẾU
 
S. 6 (2016) Tư tưởng đoàn kết trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN HẢI HOÀNG
 
126 - 150 trong số 198 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>