Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 10 (2017) Một số yếu tố tác động đến tiếp cận và sử dụng nước sạch của người dân các nước đang phát triển hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ LAN
 
S. 1 (2015) Một số điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Tóm tắt   PDF
PGS TS ĐINH THỊ MAI, ThS HÀ VĂN SỸ
 
S. 10 (2017) Mức độ hài lòng về cuộc sống của công nhân trong các khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU TÀI, NGUYỄN TOÀN DIỆN
 
S. 4 (2016) Nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN HIỀN HƯƠNG
 
S. 7 (2016) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời kỳ mới Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ VÂN ANH, NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG
 
S. 1 (2015) Nâng cao năng lực cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học Tóm tắt   PDF
TS NGUYỄN ĐỨC TĨNH
 
S. 1 (2015) Nâng cao năng lực trình độ và đời sống công nhân, nhân tố quan trọng đảm bảo hội nhập quốc tế thắng lợi Tóm tắt   PDF
PGS TS DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 8 (2017) Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THÚY NGA
 
S. 8 (2017) Nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CÔNG ĐỨC
 
S. 4 (2016) Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS CÙ THỊ THANH THÚY
 
S. 9 (2017) Những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Khánh Hòa – Một kết quả điều tra xã hội học Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ HỒNG KHANH, NGUYỄN VĂN THANH
 
S. 3 (2016) Những nhân tố chính ảnh hưởng đến vai trò Công tác xã hội trong việc đảm bảo An sinh xã hội cho người dân đồng bằng sông Hồng Tóm tắt   PDF
PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ, ThS. LƯƠNG BÍCH THỦY
 
S. 8 (2017) Những nhân tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KIM THANH
 
S. 5 (2016) Những thách thức của Công đoàn Việt Nam khi hội nhập TPP Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM
 
S. 6 (2016) Những đổi mới cơ bản luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
PGS.TS. ĐINH THỊ MAI
 
S. 7 (2016) Những điểm mới cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ HÒA
 
S. 1 (2015) Những điểm mới về công đoàn Việt Nam trong Điều 10 Hiến pháp 2013 Tóm tắt   PDF
TS ĐẶNG QUANG ĐIỀU
 
S. 12 (2018) Nhiệm vụ của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần thông tư 107/2017/TT-BTC Tóm tắt   PDF
HÀ THỊ HỒNG HẠNH
 
S. 5 (2016) Phát huy những giá trị bền vững của công đoàn Việt Nam Tóm tắt   PDF
TS. LÊ THANH HÀ
 
S. 1 (2015) Phát triển nguồn nhân lực nữ ở Việt Nam thực trạng và những thách thức Tóm tắt   PDF
TS ĐẶNG ÁNH TUYẾT
 
S. 7 (2016) Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tại tỉnh Thái Bình hiện nay Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ QUYÊN
 
S. 12 (2018) Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở tỉnh Thanh Hóa hiện nay Tóm tắt   PDF
ĐỖ PHƯƠNG ANH
 
S. 1 (2015) Phân công lao động trong gia đình của thanh niên ngoại thành Hà Nội hiện nay Tóm tắt   PDF
TS HOÀNG THỊ NGA
 
S. 10 (2017) Phụ nữ Việt Nam làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
 
S. 6 (2016) Phương thức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam vào việc dạy học các môn Lý luận chính trị ở các trường Đại học, cao đẳng Tóm tắt   PDF
TS. PHẠM PHƯƠNG LAN
 
76 - 100 trong số 198 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>