Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2015) Hoàn thiện chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn chuyên trách trong điều kiện hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS NGÔ ANH TOÀN
 
S. 10 (2017) Hoạt động của công đoàn Nga, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với hoạt động công đoàn Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐẶNG XUÂN GIÁP, ĐỖ HỒNG THẮNG
 
S. 6 (2016) Hoạt động của nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực y tế - kinh nghiệm từ mô hình của Mỹ Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ĐỨC HỮU
 
S. 10 (2017) Hướng đi cho thị trường Bitcoin tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THU TRANG
 
S. 12 (2018) Kỹ năng thuyết trình - một trong những yếu tố quyết định hiệu quả công tác của cán bộ công đoàn Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ GIANG, NGUYỄN THỊ MINH THÚY
 
S. 6 (2016) Kỹ thuật phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu, ứng dụng trong bài toán dự báo từ thông tin kinh tế - xã hội Tóm tắt   PDF
ThS BÙI DƯƠNG HƯNG, TRAN THỊ THU TRANG
 
S. 5 (2016) Khái niệm và tiêu chí cơ bản đánh giá nghèo ở Việt Nam dưới góc nhìn đa chiều Tóm tắt   PDF
ThS. TRƯƠNG THỊ NHƯ NGUYỆT
 
S. 4 (2016) Khoa Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tình hình mới Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ANH TUẤN
 
S. 4 (2016) Khoa Luật trường Đại học Công đoàn qua 8 năm phát triển Tóm tắt   PDF
PGS.TS. LÊ THỊ CHÂU
 
S. 9 (2017) Khoa Xã hội học trường Đại học Công đoàn – Hai mươi năm xây dựng và phát triển Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG NGỌC THẮNG
 
S. 5 (2016) Kiên định quan điểm của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS HOÀNG THỊ VÂN ANH
 
S. 9 (2017) Lối sống công nhân trong doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ KIM XUYẾN
 
S. 3 (2016) Lối sống của công nhân Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa nhìn từ tác động của mạng lưới xã hội Tóm tắt   PDF
TS. ĐẶNG ÁNH TUYẾT
 
S. 9 (2017) Lối sống của sinh viên tại Hà Nội hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ MINH THÚY
 
S. 3 (2016) Lý thuyết sự lựa chọn hợp lý trong nghiên cứu về sinh kế ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ĐỨC HỮU
 
S. 9 (2017) Lý thuyết xung đột trong lý giải mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Tóm tắt   PDF
CÙ THỊ THANH THỦY
 
S. 10 (2017) Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam nguyên nhân và những hệ lụy Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KIM THOA
 
S. 3 (2016) Mối quan hệ giữa tiền lương tối thiểu và năng suất lao động tại các doanh nghiệp hiện nay Tóm tắt   PDF
TS. PHẠM VĂN HÀ
 
S. 6 (2016) Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may Tóm tắt   PDF
TS. LÊ THỊ KIM TUYẾT
 
S. 5 (2016) Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học các môn khoa học Mac - Lê nin ở trường Đại học Tóm tắt   PDF
ThS ĐẶNG XUÂN GIÁP
 
S. 6 (2016) Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS. ĐỖ ĐỨC TOÀN
 
S. 4 (2016) Một số giải pháp đổi mới mô hình, nội dung phương thức hoạt động của công đoàn Việt Nam Tóm tắt   PDF
TS. VŨ THỊ LOAN, ThS. NGUYỄN HOÀNG MAI
 
S. 6 (2016) Một số vấn đề lý luận về tuân thủ thuế Tóm tắt   PDF
ThS.ĐINH THỊ NGỌC MAI
 
S. 7 (2016) Một số vấn đề mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Tóm tắt   PDF
CÙ THỊ THANH THÚY
 
S. 10 (2017) Một số vấn đề về giai cấp công nhân ở các nước đang phát triển hiện nay Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ HỒNG NHIÊN
 
51 - 75 trong số 198 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>